Adatvédelmi nyilatkozat

Általános rendelkezések

A jelen Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató célja, hogy rögzítse a FRAJLA Kft. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a vállalkozó adatvédelmi és -kezelési politikákat, a társaságot, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításáról a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) valamint a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátozásokról szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.), a Büntetőeljárásról szóló1998. évi XIX. törvény (Be.), a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.), az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdésekről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.

A www.frajla.hu oldal segítségével vagy a személyes adatai megadásával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztatóban foglaltakat. 

Fogalom meghatározások

Adatkezelés : az alkalmazott eljárások során a Személyes adatok elvégzése végezhető művelet vagy a műveletek összessége, így külön a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhető tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése. 

Adatkezelő : aki az Adatkezelés célját és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősített a  FRAJLA Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kazal utca 18.  telefonszám: +36 20 612 3035, e-mail cím: hello@frajla.hu, Adószám: 32073775-2-13, Cégjegyzékszám:13-09-222487) 

Személyes adat vagy adat : sok adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Érintett: minden  meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – szabad, vagy közvetített – azonosítható természetes személy.

 Adatfeldolgozás:  az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok végrehajtása, még a műveletek végrehajtása érdekében alkalmazott módszerek és eszközök, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatok az adatok végzik.

 Adatfeldolgozó : az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.  

 Szolgáltatás (ok):  az Adatkezelő vagy az Adatkezelő szerződésben álló szolgáltatók által üzemeltetett kiadványok, vagy szolgáltatások, mely honlapjain az Adatkezelő adatkezelést végez. 

Felhasználó : az a természetes személy, aki a  www.frajla.hu oldalon regisztrál, vagy megrendelést ad le.

Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Szolgáltatás üzemeltetője által, az egyes Szolgáltatások biztosítása érdekében – akár engedélyezett, akár közvetetten – igénybe vehető harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatást biztosítani kell. Külső szolgáltatónak minősíteni kell azon szolgáltatásokat is, amelyek nem támogatják az Adatkezelést sem a Szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról gyűjtött információkat, akár önállóan is, akár más adatokkal összekapcsolva is alkalmasak a felhasználók azonosítására.

Nyilvánosságra hozatal:  az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.

Hozzájárulás:  az érdeklődés kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatás alapul szolgál, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést ad a rá vonatkozó személyes adatokkal – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjesztett – kezeléshez.

Adattörlés:  az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítás több nem lehetséges.

Adatvédelmi incidens:  személyes adatok jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így külön a jogosulatlan hozzáférés, változtatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Kezelt személyes adatok köre

Időről időre, lehetséges az adatkezelés céljától, a fentieknek megfelelően, kezelőnk szükséges egy vagy több adatot, amelyek általánosságban – az adott esettől függően – és a későbbiekben:

– az Ön azonosító adatai (például az Ön neve, vezetékneve, a nyelv és az ország, melyből kapcsolatba lép velünk, elérhetőségek stb.)

– gazdasági és tranzakciókkal kapcsolatos információk (pl. az Ön fizetési vagy kártyaadatai, vásárlás, megrendelés, termékvisszaküldéseivel stb. kapcsolatos információk)

– kapcsolattal, földrajzi hellyel és/vagy böngészéssel kapcsolatos adatok (például, ha mobiltelefonja szeretne lépni velünk kapcsolatba)

– kereskedelmi információk (például az, hogy feliratkozott-e hírlevelünkre)

Amikor arra szeretnénk, hogy adjon meg személyes adatokat, hogy hozzáférést adhassunk Önnek valamilyen funkcióhoz vagy szolgáltatáshoz a Felületen, bizonyos mezőket kötelező jelöléssel meg kell jelölnünk, ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy nyújthassuk Önnek a szolgáltatást, vagy ha lehetséges, akkor kérdezze meg a kérdéseket. Kérlek, vegye figyelembe, hogy milyen úgy dönt, hogy nem adja meg nekünk ezeket az információkat, lehetséges, hogy nem tudjuk létrehozni a regisztrációját, vagy nem tudjuk biztosítani Önnek ezeket a szolgáltatásokat vagy funkciókat.

Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés célja: a www.frajla.hu oldal használata a www.frajla.hu oldalon vezetett megrendelések teljesítése és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele, amelyek részletesen ismertethetők:

Online vásárlás esetén:  Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy feldolgozzuk az online vásárlásokat, kezeljük a rendelést és visszaküldéseit az online szolgáltatásunkban, és a kézbesítésről vagy szállítással kapcsolatos értesítéseket küldjük. Személyes adat felhasználás és fizetések kezelése. Személyes adat felhasználás panaszkezelésre és a termékekkel kapcsolatos garanciális ügyekhez. A személyes adatait felhasználjuk azonosításra, annak ellenőrzésére, hogy betöltötte-e az online vásárláshoz előírt életkort, vagy arra, hogy külső feleknek igazolja az Ön címét. 

Személyes regisztráció esetén:  Személyes adatait annak érdekében használjuk fel, hogy létrehozzuk és kezeljük a személyes fiókokat a személyre szabott és releváns élmény érdekében. Rendelkezésre bocsátjuk a megrendelési előzményeit és a rendelet részleteit, és lehetővé tesszük, hogy kezelje a fiókbeállításait (tartalmazza a marketingpreferenciát). Biztosítani azt is, hogy egyszerűen frissíthesse az olyan információkat, mint az elérhetőség vagy a fizetési információkat. Lehetővé tesszük azt is, hogy termékeket mentsen el a kosarába, méreteket ajánlunk Önnek, és lehetővé tesszük, hogy értékelje és véleményezze a tőlünk vásárolt termékeket.

Direkt marketing:  Személyes adatait arra használjuk, hogy marketing ajánlatokat, információs felméréseket és meghívókat küldünk e-mailben, szöveges üzeneteket, telefonhívásokat és postai levelek útján. Valóban és amikor Ön feliratkozik hírlevelünkre, kezeljük a személyes adatait annak érdekében, hogy kezeljük a feliratkozást, hogy mi, hogy többféle úton (pl. E-mail vagy SMS) személyre szabott értesítéseket küldjön a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal. Valóban Ön engedélyezte azokat a mobileszközöket, ezeket az információkat „push-értesítések” útján is elérhetővé teszi.

Az Adatkezelés a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatás alapuló nyilatkozat alapján kerül sorra, amely nyilatkozatot tesz a Felhasználók által választott követelményeknek megfelelően, hogy az oldalhasználat során általuk közölt Személyes adatok, vagy a róluk által generált Személyes adatok használatának elkerülése érdekében. A Felhasználó a megállapításon alapuló adatkezelés esetén jogosult a későbbi bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra belépő felhasználók felhasználói IP címét és a Szolgáltatást nyújtó szolgáltatásokat nyújtja, az Adatkezelő jogos érdekeit tekintve és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása ok (pl. Jogellenes felhasználás ill. . 

Jelen Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók csak tovább Adattovábbítás a Felhasználó külön elkülönítése nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személyek vagy hatóságok számára a kiadás – hacsak jogszabály ettől eltérően nem engedélyezett – szükséges jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, lehetséges döntése alapján lehetséges.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során több más személyes személyről tudjon vagy hozzáférhetővé tegye személyes adatkezelését (pl. A Felhasználó által generált tartalom közzétételek során stb.) Az adott személyi személyiséggel kapcsolatos jogszerű beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli. 


Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során számos adatnak (pl. Felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) Megadásakor egy felelősséget vállal azért, hogy a kívánt e-mail címről ill. az általa részletes adatokat felhasználva csak ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy adott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggésben van mindennemű felelősség, amelyet a Felhasználó terhessége, aki az e-mail címet regisztrált és az adat megadta.

Az adatkezelés elvei és módja

Az Adatkezelő a Személyes adatok a jóhiszeműség és a tisztaság és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban szabályozásnak megfelelő kezeli. 


A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az adott Felhasználói végzés alapján, és azt akarja, hogy kötötten végezzük. 


Az Adatkezelő a Személyes adatok csak a jelen Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától kívánja elérni a kívánatos felhasználást, erről a Felhasználótájékoztatást, és az előzetes értesítést, a kívánt kívánság megszerzését, az illetékes biztosítékot nyújtja, hogy a felhasználást meg kell adni. 


Adatkezelő a neki kevés Személyes adatait nem ellenőrzi. A részletes Személyes adatok megfelelőségéért csak az azt megadó személy felel. 


A 16. életévét be nem töltött személyek Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy végezheti el a kezelést. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a tanácsadó személy jogosultságát, vagy nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, vagy a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy az biztosítsa a jogszabályokat. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem választott vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználását használja az IP cím kivételével, a rögzítést az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan lehet elkerülni – nem gyűjt. 


Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes információk a jelen Adatvédelmi Szabályzat és a Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztatóban hivatkozott – a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem szomszédos. A jelen pontban foglalt rendelkezések alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített többféle felhasználására, amely az adott Felhasználói beazonosításra alkalmas egyéb adatokkal rendelkezik, amelyek nem tartalmaznak, ez által nem minősülnek Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben- hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni- vagy egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeit érinti, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. 


Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról tájékoztató gyűjtemény, amely nem kapcsolható össze a Felhasználók által a regisztrációhoz szükséges egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételével keletkező adatokkal. 


Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törlésről az érintett Felhasználót, még mindazokat értesítettek, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az adott jogos érdekeket nem sérti. 


Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, biztosítja a biztosítékokat, hogy a felvásárlást, tárolást, vagy kezelt adatokat védővé kell tenni, illetékesen fel kell hívni azokat a véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosultsági hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan változtatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítése az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akiknek Személyes több továbbít.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Az adatkezelés helye és időtartama

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő 1116 Budapest Kisköre utca 5 II/6. alatti székhelyén található számítógép tárolja. Az adatkezelés időtartama a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő, mely bizonyos adatok az alábbiak:

A termékek félre tétele, megrendelés esetén a vásárló neve, telefonos értesítés, termék megvásárlása, további adatok további ismerete a Számv. tévé. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai még az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év

A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai még két év.

A direktmarketing célú alkalmazásokat keres a felhasználó használatának visszavonásáig.

A profiladatok nézni az utolsó bejelentéstől számított négy év.

A vásárlások adatai látható a Számv. tévé. 169. § (2) bekezdés alapján nyolc év.

Az pontosan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően többször 7 napig tárolja.

A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználói amúgy nem regisztrált regisztráció, az Adatkezelő az e-mail címe a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követi 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdekeit a Személyes adatok további kezelése indokolja , az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig. 


A Felhasználó által végzett Személyes adatok kezelése mindaddig fennmaradó, addig a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy akár nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik. A Felhasználó által előállított Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztráció törlésre csak a belépéskor szükséges szüntetés meg, és az azok tárolója hozzászólásokkal és feltöltött tartalommal megmaradnak – addig kezelhető az Adatkezelő által, amíg a felhasználói használatot nem teszi lehetővé. írásban nem kéri azok Adatkezelését megszüntették. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére vonatkozó információ, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérés a Szolgáltatás igénybevételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat.